Drogi Internauto!

Moja strona WWW jest poświęcona wszechstronnej popularyzacji fizyki. Jest skierowana do każdego, kto interesuje się fizyką, niezależnie od poziomu jego wiedzy.

Choć dla osób zaawansowanych może wydać się to niezrozumiałe, Ja jednak postanowiłem zamieszczać pełne obliczenia rachunkowe, tak aby uczniowie mogli bez trudu śledzić rachunki lub poznać je. Gdy sam byłem uczniem brakowało mi tego przy studiowaniu podręczników uniwersyteckich.

Zwiedzanie strony proponuję zacząć od rozwiązania quizu, który pozwoli każdemu zweryfikować poziom swojej wiedzy.»QUIZ

Uczniom szczególnie polecam dział »Fizyka szkolna. Został on pomyślany jako kompleksowa pomoc w uczeniu się fizyki szkolnej.
Zawiera on program nauki rowiązywania zadań, tych szczególnie trudnych, opracowania podręcznikowe zagadnień trudnych pojęciowo oraz kurs nauki rozwiązywania zadań z fizyki z zastosowaniem rachunku różniczkowo-całkowego.

W dziale Programy edukacyjne umieściłem programy numeryczne ilustrujące konkretne zagadnienia dydaktyczne. Jako pierwszy jest program do rozwiązywania »równania kwadratowego, który podaje rozwiązania w sposób znany z programu szkolnego.
Kolejnym jest program »Wykresy funkcji, w którym można uzyskać sporządzony w czasie rzeczywistym wykres funkcji matematycznej.

Pozostałe działy są raczej przeznaczone dla osób znających fizykę profesjonalnie.

Chciałbym w nich przedstawiać m.in. metody rozwiązywania równania Diraca, zagadnienie poprawek promienistych, ściśle rozwiązywalny model Jaynesa-Cummingsa oddziaływania materii ze skwantowanym polem elektromagnetycznym, funkcję falową fotonu oraz inne zagadnienia optyki i elektrodynamiki kwantowej.

Jest też specjalny dział Nowa Fizyka, w którym przedstawiam nowe, często fascynujące zjawiska w fizyce kwantowej. Mogą go próbować czytać osoby interesujące się fizyką.

Jeśli chciałbyś przekazać mi swoje uwagi, opinie lub o coś zapytać, to możesz wysłać do mnie e-mail.

↓↓ Koperta