Równanie kwadratowe

Funkcję postaci y = a*x2 + b*x + c, gdzie x jest nieznane i należy do zbioru liczb rzeczywistych, natomiast a, b, c są liczbami danymi, przy czym a ≠ 0 nazywamy funkcją kwadratową. Z przyrównania jej do 0 otrzymujemy równanie kwadratowe.

Aby otrzymać rozwiązanie takiego równania proszę wpisać poniżej jego współczynniki (powinny być liczbami całkowitymi, skończonymi i zapisanymi w systemie dziesiętnym).

Współczynniki równania

Wpisz a:

Wpisz b:

Wpisz c: