Ruch koła bez poślizgu

Animacja jest ilustracją do rozwiązania zadania  » nr 2.62 ze Zbioru zadań z fizyki - dla klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum", B. Mendel, J. Mendel, WSiP, Warszawa 1976.

Zgodnie z założeniami zadania koło toczy się bez poślizgu tylko wtedy, gdy droga środka okręgu jest taka sama jak droga dowolnego punktu na obracającym się okręgu i ten fakt w animacji jest spełniony.

Kolorem czerwonym jest pokazany ruch środka okręgu, niebieskim ruch punktu B, a zielonym punktu A.

Wybierz promień obracającego się okręgu, od 10 do 100 w jednostkach umownych.