Ruch Księżyca wokół Ziemi

Program pomoże zrozumieć, dlaczego widzimy stale tylko jedną strone Księżyca. Powodem tego jest fakt, że okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy ściśle jego okresowi obrotu wokół osi względem stałego kierunku w przestrzeni (Konrad Rudnicki, Astronomia, WSiP, Warszawa 1977).

W programie obiekt reprezentujący Księżyc obiega Ziemię i obraca się wokół swojej osi w tym samym przedziale czasu. Zwiększając liczbę obiegów lub obrotów zwiększamy odpowiednią prędkość. Księżyc będzie stale zwrócony w stronę Ziemi tą samą stroną tylko wtedy, gdy liczba obrotów w jednostce czasu będzie równa liczbie obiegów niezależnie od ich wartości. Możemy się o tym przekonać zmieniając wartość któregokolwiek z nich.

Wybierz całkowitą liczbę obiegów Księżyca wokół Ziemi, od 1 do 50.

Wybierz całkowitą liczbę obrotów Księżyca, od 0 do 50.