Rzut ukośny

Animacja jest ilustracją do zagadnienia rzutu ukośnego z zakresu szkoły średniej.

Dowolny pocisk wystrzelony pod kątem zawierającym się w przedziale otwartym od 0° do 90° porusza się ruchem złożonym. Przy założeniu, że zaniedbujemy opory powietrza (tak jakby nie było atmosfery) ruch ten jest złożeniem rzutu pionowego i poziomego ruchu jednostajnego.

Tor takiego pocisku zależy od dwóch parametrów, prędkości początkowej pocisku v0 oraz kątu wyrzutu α. Przy założeniu, że lot pocisku odbywa się w pobliżu powierzchni Ziemi można przyjąć, że przyspieszenie ziemskie jest stałą.

Zasięg rzutu oraz największa wysokość są wyświetlane z dokładnością do 1m.

Podaj kąt wyrzutu α w stopniach, gdzie 0° < α < 90°.

Podaj prędkość początkową v0 w m/s, gdzie 10 ≤ v0 ≤ 1000.