Ruch pod wpływem niezrównoważonej siły

Wykonaj poniższe doświadczenie

Doświadczenie 4, Badanie ruchu ciała pod wpływem niezrównowazonej siły, strona 64 w Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę 1, Podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era, Warszawa 2019.

Rozwiązanie

Postępując zgodnie z opisem doświadczenia otrzymujemy następujące wyniki.

 1. Masa pudełka od zapałek z monetami w doświadczeniu, w Naszym przypadku, to m = 72 g.
 2. Sfilmowanie ruchu pudełka dało poniższy film.
 3. Analiza tego filmu za pomocą programu Tracker dała następujące dane opisujące ruch pudełka:
  1. t - chwile czasu (w sekundach), w których zmierzono parametry ruchu,
  2. x - droga (w metrach) przebyta przez pudełko,

   wykres drogi pudełka od czasu

  3. v - prędkość (w metrach na sekundę) pudełka w ruchu postępowym.

   prędkość pudełka w ruchu postępowym

  4. Na wykresie prędkości pudełka widać, że jego prędkość wzrasta, ale w wyniku niepewności pomiarowych ten wzrost nie jest jednakowy. Zależność prędkości pudełka od czasu da się przybliżyć prostą. Została ona wrysowana ręcznie (w edytorze grafiki), kolorem purpurowym tak, aby leżała jak najbardziej pośrodku wszystkich wyników pomiarowych.

 4. Szczegółowe dane pomiarowe, na podstawie których program Tracker sporządził powyższe wykresy są zebrane w poniższym zestawieniu.

  dane do ruchu pudełka od zapałek