Zasada zachowania energii mechanicznej

Wykonaj poniższe doświadczenie

Doświadczenie 14, Badanie przemian energii, strona 181 w Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę 1, Podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era, Warszawa 2019.

Rozwiązanie

Postępując zgodnie z opisem doświadczenia otrzymujemy następujące wyniki.

 1. Masa nakrętki w doświadczeniu, w Naszym przypadku, to m = 24 g.
 2. Sfilmowanie ruchu nakrętki dało poniższy film.
 3. Analiza tego filmu za pomocą programu Tracker dała następujące dane opisujące ruch nakrętki:
  1. t - chwile czasu (w sekundach), w których zmierzono parametry ruchu,
  2. y - wysokość (w metrach) na jakiej znajdowała się nakrętka nad poziomem przyjętym za zerowy,

   wysokość nakrętki nad poziomem zerowym

  3. v - prędkość (w metrach na sekundę) nakrętki w ruchu postępowym.

   prędkość nakrętki w ruchu postępowym

 4. Na ich podstawie zostały policzone w arkuszu kalkulacyjnym następujące wielkości fizyczne przynależne nakrętce w kolejnych chwilach czasu:
  1. Ep - energia potencjalna za pomocą wzoru mgy,
  2. Ek - energia kinetyczna za pomocą wzoru mv2/2,
  3. Ec - energia całkowita za pomocą wzoru Ep + Ek,
  wszystkie w J (dżulach). Wyniki są podane w poniższym zestawieniu.

  dane do zasady zachowania energii

 5. Na podstawie powyższego zestawienia powstały wykresy słupkowe ułatwiające porównanie wartości energii potencjalnej i kinetycznej w kolejnych chwilach czasu.

  energia potencjalna nakrętki

  energia kinetyczna nakrętki

 6. Na podstawie poniższego wykresu słupkowego dla energii całkowitej nakrętki można stwierdzić, że (pomijając straty energii na opory ruchu) w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi obowiązuje zasada zachowania energii mechanicznej.

  energia całkowita nakrętki