AKTUALNOŚCI

Komunikat Nr 4

Z uwagi na fakt, że mój poradnik "W jaki sposób nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki" - część dla szkół średnich nie pokrywa całości materiału nauczania w tychże szkołach, postanowiłem go uzupełnić o rozwiązania dodatkowych zadań.

Jednak teraz będą to tylko rozwiązania pojedynczych zadań. W moim zamyśle jedno zadanie z danego podrozdziału fizyki. W ten sposób mój poradnik w przyszłości będzie obejmował wszystkie działy fizyki występujące na tym poziomie nauczania.

Ponadto pozwoli mi to przekonać się, które działy fizyki cieszą się największym zainteresowaniem. Tym samym powinno mi to pomóc w stworzeniu książkowej wersji mojego poradnika.

Administrator

Komunikat Nr 3

Informujemy, że rozpoczęła się publikacja artykułów z serii 'W jaki sposób nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki? Część 1 - dla gimnazjum'.

Administrator

Komunikat Nr 1

Informujemy, że publikacja artykułów z serii 'W jaki sposób nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki?' oraz 'Rachunek różniczkowy i całkowy w fizyce szkolnej' na tej witrynie została już zakończona. Więcej artykułów ponad te, które są już zamieszczone nie będzie.

Intencją autora jest jednak kontynuowanie tych serii w formie wyłącznie komercyjnej, jako książka lub e-book.

Niestety, w chwili obecnej nie jest możliwe podanie jakichkolwiek nowych szczegółów w tej kwestii.

Administrator