POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Janusz Szcząchor
 2. Serwis nie zbiera obecnie żadnych prywatnych danych osobowych swoich użytkowników, za wyjątkiem podanych przez użytkownika w korespondencji e-mailowej.
 3. Informacje zbierane o użytkownikach są anonimowe i służą tylko prawidłowemu działaniu witryny. Nie są one udostępniane komukolwiek ani w sposób komercyjny, ani bezpłatny.

Które informacje zbieramy i w jakim celu?

 1. Adres IP
  Zbierane są przy pomocy ogólnodostępnych technologii serwerowych w celach technicznych, jak i statystycznych.
 2. COOKIES
  Serwis obecnie nie używa tej technologii. Jednocześnie administrator tej witryny nie bierze żadnej odpowiedzialności za działania w tej materii dostawcy usług hostingowych, czyli Abc Hosting Ltd.
 3. Przeglądarki
  Korzystając z ogólnodostępnych technologii klienckich serwis zbiera następujące dane: data i czas odwiedzin, identyfikator odwiedzonej podstrony serwisu oraz jej referer, a także informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym.
 4. Serwer hostingujący
  Serwis rejestruje wszelkie dane przesyłane na serwer w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zawarte w tej witrynie są dostępne bezpłatnie pod warunkiem, że są wykorzystywane dla celów prywatnych, osobistych do nauki. Wykorzystywanie ich do jakichkolwiek celów komercyjnych jest zabronione.
 2. Prawa autorskie do treści publikowanych na tej witrynie są w posiadaniu jej właściciela. Wszelkie użyte w nich cytowania tekstów innych autorów są wskazane poprzez podanie ich autora oraz źródła.