logo

Poziom podstawowy - Ciepło jako forma przekazywania energii

Pytanie 1

Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe?


Lód topi się w temperaturze 273 kelwinów.

Lód topi się w temperaturze 32 stopni Fahrenheita.

Lód topi się w temperaturze 0 stopni Celsjusza.

Lód topi się w temperaturze 373 kelwinów.