logo

Poziom podstawowy - Energia

Pytanie 1

Kiedy wykonywana praca nie jest równa 0 J?


Gdy przemieszczenie ciała jest równe 0 m.

Gdy działająca na ciało siła jest równa 0 N.

Gdy działająca siła jest skierowana równolegle do przemieszczenia ciała.

Gdy działająca siła jest skierowana prostopadle do przemieszczenia ciała.