logo

Poziom podstawowy - Fale elektromagnetyczne

Pytanie 1

Które z poniższych własności nie dotyczą fal elektromagnetycznych?


Przenoszą energię i rozchodzą się z prędkością prawie 3·108m/s.

Do rozchodzenia się potrzebują jakiegoś ośrodka, np. gazu, czy cieczy.

Są falami poprzecznymi.

Mogą się załamywać, uginać, odbijać i nakładać.


Pytanie 2

Kto przewidział istnienie fal elektromagnetycznych tylko na podstawie równań pola elektromagnetycznego?


Heinrich Hertz

Michał Faraday

James Clerk Maxwell

Hans Christian Ørsted


Pytanie 3

Które z poniższych uszeregowań fal elektromagnetycznych od najdłuższych do najkrótszych jest prawidłowe?


Gamma, rentgenowskie, nadfioletowe, widzialne, podczerwone, mikrofale, radiowe.

Mikrofale, radiowe, gamma, rentgenowskie, podczerwone, widzialne, nadfioletowe.

Podczerwone, widzialne, nadfioletowe, gamma, rentgenowskie, mikrofale, radiowe.

Radiowe, mikrofale, podczerwone, widzialne, nadfioletowe, rentgenowskie, gamma.


Pytanie 4

Długość fali elektromagnetycznej λ (mierzona w metrach) jest powiązana z jej częstotliwością ν (mierzoną w hercach, gdzie 1 Hz = 1/s) za pomocą następującego wzoru λ = c/ν , gdzie c ≈ 3·108m/s. Zatem światło czerwone o długości λ=800 nm ma częstotliwość w przybliżeniu równą:


3,75 · 103GHz.

3,75 · 104GHz.

3,75 · 105GHz.

3,75 · 106GHz.