logo

Poziom podstawowy - Grawitacja i elementy kosmologii

Pytanie 1

Który z poniższych poglądów przedstawia teorię heliocentryczną budowy Wszechświata w tej formie, w jakiej sformułował ją Mikołaj Kopernik około 1543 roku?


Centralne miejsce Wszechświata zajmuje nieruchoma Ziemia, a Słońce i inne planety krążą po epicyklach, które z kolei krążą po dyferensach wokół Ziemi.

Centralne miejsce Wszechświata zajmuje nieruchome Słońce, a Ziemia i inne planety krążą po epicyklach, które z kolei krążą po dyferensach wokół Słońca.

Centralne miejsce Wszechświata zajmuje nieruchome Słońce, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego po orbitach kołowych.

Centralne miejsce Wszechświata zajmuje nieruchome Słońce, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego po orbitach eliptycznych.


Pytanie 2

Izaak Newton formułując prawo powszechnego ciążenia stwierdził, że każde dwa ciała w Kosmosie się przyciągają i uzasadnił to podając wzór na wielkość siły tego przyciągania. Opierając się na tym wzorze wskaż która z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna?


Aby zmniejszyć siłę przyciągania się planety i jej księżyca należałoby zmniejszyć masę planety.

Aby zmniejszyć siłę przyciągania się planety i jej księżyca należałoby zmniejszyć masę księżyca.

Aby zmniejszyć siłę przyciągania się planety i jej księżyca należałoby zmniejszyć odległość między planetą i księżycem.

Aby zmniejszyć siłę przyciągania się planety i jej księżyca należałoby zmniejszyć wartość stałej grawitacji.


Pytanie 3

Statek kosmiczny Apollo 10 wracając z orbity okołoksiężycowej rozpędził się do prędkości 11,08 km/s, a następnie wpadł w atmosferę ziemską. Z uwagi na jej opór zaczął hamować. Kosmonauci zaczęli wtedy odczuwać :


nieważkość.

lewitację.

niedociążenie.

przeciążenie.


Pytanie 4

Który z poniższych warunków nie musi być spełniony, aby ciało spadając na kulistą Ziemię obiegało ją po orbicie kołowej i nigdy na nią nie spadło?


Wartość prędkości tego ciała musi być równa przynajmniej 11,2 km/s.

Wartość prędkości tego ciała musi być równa przynajmniej 7,9 km/s.

Wektor prędkości tego ciała musi być skierowany poziomo.

Wysokość na jakiej ciało to będzie krążyć nad Ziemią musi wynosić przynajmniej 200 km.


Pytanie 5

Czym z pewnością nie zajmuje się kosmologia?


Badaniem czy teoria Wielkiego Wybuchu prawidłowo wyjaśnia powstanie i ewolucję Wszechświata.

Badaniem czy Wszechświat się faktycznie rozszerza, czy to tylko iluzja i jakie tego mogą być konsekwencje.

Wyjaśnieniem co to jest ciemna materia i gdzie ewentualnie może ona się znajdować.

Wyjaśnieniem skąd wziął się Wszechświat i dlaczego istnieje.


Pytanie 6

Który z poniższych obiektów z pewnością nie jest etapem ewolucji gwiazdy?


Supernowa.

Mgławica.

Biały karzeł.

Pulsar.


Pytanie 7

Która z poniższych informacji dotyczących wiatru słonecznego jest nieprawdziwa?


Wiatr słoneczny, to strumień naładowanych cząstek takich jak protony, elektrony, cząstki α stale wypływających ze Słońca.

Wiatr słoneczny, to strumień neutrin stale wypływających ze Słońca.

Wiatr słoneczny wywołuje na Ziemi w okolicach podbiegunowych zjawisko zorzy polarnych.

Wiatr słoneczny wywołuje na Ziemi burze magnetyczne.


Pytanie 8

Które z poniższych obiektów astronomicznych z pewnością nie należą do Układu Słonecznego?


Planeta karłowata Eris oraz te planetoidy, które znajdują się poza orbitą Plutona.

Komety takie jak Kohoutka, Halleya i inne.

Meteroidy, czyli meteory takie jak Leonidy oraz meteoryty.

Alfa Centauri A i B oraz Proxima Centauri.