logo

Poziom podstawowy - Optyka geometryczna

Pytanie 1

Z poniższych świecących przedmiotów wybierz to, które nie jest źródłem światła.


Rozgrzany metal.

Lustro srebrne.

Ognisko.

Piorun.


Pytanie 2

Które z poniższych zjawisk nie dowodzi prostoliniowego biegu światła w ośrodkach jednorodnych?


Camera obscura.

Światło lasera.

Zaćmienie Słońca.

Światło odległych gwiazd.


Pytanie 3

Promień światła pada na lustro pod kątem 30°. Lustro obrócono o 90°. Pod jakim kątem teraz pada ten promień na lustro?


60°

90°

45°

30°