logo

Poziom podstawowy - Pole magnetyczne

Pytanie 1

Które bieguny magnesu się odpychają?


Tylko północny z północnym.

Tylko południowy z południowym.

Północny z północnym lub południowy z południowym.

Północny z południowym.


Pytanie 2

Które z poniższych substancji z pewnością nie nadają się do produkcji stałych magnesów?


Spieki wybranych tlenków pierwiastków takich jak żelazo, neodym, bor i inne.

Magnetyt.

Żelazo, kobalt, nikiel.

Miedź, glin (aluminium).


Pytanie 3

Kto odkrył, że przewodnik, w którym płynie prąd elektryczny jest źródłem pola magnetycznego?


Alessandro Volta w 1800 roku.

Hans Christian Ørsted w 1820 roku.

Andre Marie Ampere w 1820 roku.

Michael Faraday w 1831 roku.


Pytanie 4

Zwojnica, podobnie jak magnes stały, jest źródłem pola magnetycznego. Porównując ich pola magnetyczne sformułowano następujące wnioski. Który z nich jest nieprawdziwy?


Tak jak w magnesie stałym bieguny pola magnetycznego powstałego w zwojnicy raz powstałe już się nie zmieniają.

W przeciwieństwie do magnesu stałego zwiększając natężenie prądu elektrycznego płynącego przez zwojnicę zwiększamy jej pole magnetyczne.

W przeciwieństwie do magnesu stałego zmieniając kierunek płynięcia prądu elektrycznego przez zwojnicę możemy w niej zamienić miejscami bieguny pola magnetycznego.

Wkładając do zwojnicy rdzeń ze stali miękkiej możemy zwiększyć jej pole magnetyczne bez potrzeby zwiększenia natężenia prądu elektrycznego płynącego przez zwojnicę.


Pytanie 5

Jednorodne pole magnetyczne występuje:


wokół magnesu stałego.

wokół prostoliniowego przewodnika z prądem.

wokół zwojnicy.

wewnątrz zwojnicy.


Pytanie 6

Domeny magnetyczne, to obszary wewnątrz ferromagnetyków zachowujące się jak małe magnesy. W pewnych warunkach mogą one się powiększać kosztem siebie tak, że ferromagnetyk staje się magnesem. Aby to osiagnąć należy:


delikatnie uderzać w ferromagnetyk.

wstawić go w pole magnetyczne na dłuższy okres czasu.

ogrzać go, najlepiej powyżej jego temperatury Curie.

oziębić go, najlepiej poniżej jego temperatury Curie.