logo

Poziom podstawowy - Ruch i siły

Pytanie 1

Siła 1N nadaje masie 1kg przyspieszenie równe:


1 m/s2,

9.81 m/s2

10 m/s2

0.1 m/s2


Pytanie 2

Ruch jednostajnie zmienny to taki, w którym prędkość w kolejnych, jednakowych przedziałach czasu zmienia się o taką samą wartość. Który z poniższych komentarzy jest poprawny?


W takim ruchu prędkość wzrasta, a przyspieszenie jest dodatnie.

W takim ruchu prędkość maleje,a przyspieszenie jest ujemne.

W takim ruchu, gdy prędkość maleje to przyspieszenie jest ujemne, a gdy prędkość rośnie to przyspieszenie jest dodatnie.

W takim ruchu, gdy prędkość rośnie, to przyspieszenie jest ujemne, a gdy prędkość maleje, to przyspieszenie jest dodatnie.