logo

Poziom podstawowy - Świat fizyki

Pytanie 1

Kamień, wiadro, kot, balonik, kryształ soli, szyba, kawałek lodu, obłok pary wodnej, samolot to:


przedmioty

substancje

ciała amorficzne

ciała fizyczne?


Pytanie 2

Woda, szkło, żelazo, stal, siarka, cukier, sól kuchenna, nafta, benzyna to:


substancje,

ciała fizyczne,

ciała amorficzne,

przedmioty?


Pytanie 3

Co z pewnością nie jest bezpośrednią przyczyną niepewności pomiarowych?


Cechy ciała fizycznego.

Ograniczone możliwości eksperymentatora.

Brak możliwości wyboru przyrządów pomiarowych.

Ograniczona dokładność przyrządów pomiarowych


Pytanie 4

Wybierz z poniższych opisów ten, który najtrafniej opisuje czym jest fizyka?


Słowo fizyka pochodzi z angielskiego słowa 'physics'. Według obecnego stanu wiedzy prawa fizyki rządzą wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi, od skali mikroświata do największych skal kosmicznych. Stąd bez rozwoju fizyki nie może być mowy o rozwoju techniki, jak i zrozumieniu wszystkich zjawisk w przyrodzie.

Słowo fizyka pochodzi z niemieckiego słowa 'Physik'. Według obecnego stanu wiedzy prawa fizyki rządzą wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi, od skali mikroświata do największych skal kosmicznych. Stąd bez rozwoju fizyki nie może być mowy o rozwoju techniki, jak i zrozumieniu wszystkich zjawisk w przyrodzie.

Słowo fizyka pochodzi ze starogreckiego słowa 'physis'. Według obecnego stanu wiedzy prawa fizyki rządzą wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi, od skali mikroświata do największych skal kosmicznych. Stąd bez rozwoju fizyki nie może być mowy o rozwoju techniki, jak i zrozumieniu wszystkich zjawisk w przyrodzie.

Słowo fizyka pochodzi ze starogreckiego słowa 'physis'. Według obecnego stanu wiedzy prawa fizyki rządzą wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi, od skali mikroświata do największych skal kosmicznych. Stąd bez rozwoju fizyki nie może być mowy o rozwoju techniki.


Pytanie 5

5 uczniów mierzyło długość stołu. Otrzymali nstępujące wyniki: 100,1 cm; 99,7 cm; 101 cm; 100,5 cm; 99,9 cm. Która z poniższych wartości jest najbardziej zbliżona do rzeczywistej długości tego stołu?


100,24 cm.

100,2 cm.

100,1 cm.

100,5 cm.


Pytanie 6

Hipotezę, że każda substancja składa się z charakterystycznych dla niej, niepodzielnych porcji materii wysunęli filozofie greccy w V wieku p.n.e., a w kolejnym wieku Demokryt nazwał je atomami. Jak wygląda obecnie na początku XXI wieku sprawa niepodzielności materii?


Atom jest nadal niepodzielny, przy czym substancje będące związkami chemicznymi jako najmniejsze dla nich charakterystyczne porcje materii zawierają molekuły (czyli cząsteczki) .

Atom jest podzielny, a niepodzielne są jedynie niektóre cząstki elementarne takie jak elektron, neutrino czy kwark.

W Przyrodzie nie ma obiektów niepodzielnych. Wszystko da się podzielić, to tylko zależy od ilości użytej energii.

Atom jest podzielny, a niepodzielne są wszystkie cząstki elementarne.


Pytanie 7

W którym z poniższych przypadków oddziaływanie jest bezpośrednie?


Spadanie jabłka z jabłoni.

Przyciąganie papieru przez bursztyn.

Rozpad jądra uranu.

Ugniatanie ciasta.


Pytanie 8

Który z poniższych skutków oddziaływań jest dynamiczny?


Zgniecenie kulki plasteliny.

Złamanie patyczka.

Zmiana kierunku ruchu komety.

Rozciągnięcie sprężyny.


Pytanie 9

Której z poniższych sił z pewnością nie można zmierzyć przy użyciu tylko siłomierza?


Siły z jaką Słońce przyciąga Twój telefon komórkowy.

Siły z jaką magnes przyciąga kawałek żelaza.

Siły z jaką bursztyn przyciąga papier.

Siły z jaką Ziemia przyciąga jabłko.


Pytanie 10

Dwóch uczniów miało za zadanie tak oddziaływać dwoma magnesami na kawałek żelaza, aby ten pozostawał w spoczynku, czyli aby siły magnetyczne działające na niego się równoważyły. Niestety nie udawało im się tego dokonać. Co z pewnością nie było tego przyczyną?


Siły magnetyczne pochodzące od magnesów nie działały na żelazo, a tylko na same magnesy.

Siły magnetyczne pochodzące od magnesów działające na żelazo nie miały tej samej wartości.

Siły magnetyczne pochodzące od magnesów działające na żelazo nie miały przeciwnych zwrotów.

Siły magnetyczne pochodzące od magnesów działające na żelazo nie działały wzdłuż tego samego kierunku.


Pytanie 11

Porównując wyniki pomiarów masy tego samego ciała przy pomocy tej samej wagi sprężynowej na Ziemi i na Marsie możemy powiedzieć, że


w obu przypadkach otrzymano różne wyniki co do masy, jak i ciężaru ciała.

w obu przypadkach otrzymano różne wyniki co do masy, a równe co do ciężaru ciała.

w obu przypadkach otrzymano te same wyniki co do masy, jak i ciężaru ciała.

w obu przypadkach otrzymano te same wyniki co do masa ciała, ale różne co do ciężaru ciała.