logo

Poziom podstawowy - Właściwości materii

Pytanie 1

Powietrze, dwutlenek węgla, neon, hel, tlen, azot, ksenon, radon, krypton w temperaturze 20 stopni Celsjusza są:


cieczami,

ciałami stałymi,

gazami,

kryształami?


Pytanie 2

Do cieczy wrzucono ciało, które zatonęło. Który z poniższych komentarzy jest słuszny?


Na ciało nie działała siła wyporu, bo ciało zatonęło.

Ciało zatonęło, bo siła wyporu była zbyt mała, aby zrównoważyć jego ciężar.

Ciało zatonęło, bo gęstość cieczy jest większa niż gęstość ciała.

Skoro ciało zatonęło, to musiała część cieczy wypłynąć z naczynia i nie mogła ona zwiększyć siły wyporu.


Pytanie 3

Który z poniższych uczonych wyjaśnił przyczynę powstawania ruchów Browna?


Demokryt z Abdery.

John Dalton.

Robert Brown.

Albert Einstein i Marian Smoluchowski.


Pytanie 4

Kinetyczno - cząsteczkowa teoria budowy materii jest jedną z głównych, jeśli nie najważniejszą podstawą współczesnej cywilizacji techniczno - naukowej. W poniższych wyliczeniach wymieniono szereg zjawisk fizycznych. Które z tych wyliczeń zawiera zjawiska, z których każde dowodzi słuszności tej teorii?


 1. Fakt, że w 4°C woda ma największą gestość;
 2. podzielność każdej substancji;
 3. dyfuzja;
 4. zjawisko kontrakcji podczas mieszania się cieczy;
 5. zjawisko menisku w cieczach.

 1. Ruchy Browna;
 2. rtęć jest ciekłym metalem;
 3. podzielność każdej substancji;
 4. dyfuzja;
 5. zjawisko kontrakcji podczas mieszania się cieczy;

 1. Mikroskopowe obrazy kryształów irydu czy wolframu;
 2. podzielność każdej substancji;
 3. dyfuzja;
 4. zjawisko kontrakcji podczas mieszania się cieczy;
 5. zjawisko menisku w cieczach.

 1. Ruchy Browna;
 2. podzielność każdej substancji;
 3. dyfuzja;
 4. zjawisko kontrakcji podczas mieszania się cieczy;
 5. nierozpuszczalność oleju w wodzie, a w alkoholu.

Pytanie 5

Który z poniższych uczonych wyjaśnił przyczynę powstawania ruchów Browna?


Demokryt z Abdery.

John Dalton.

Robert Brown.

Albert Einstein i Marian Smoluchowski.