Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
logo

Poziom średniozaawansowany - Kinematyka

Pytanie 1

Wskaż prawidłowy komentarz dotyczący prędkości średniej i chwilowej.

Prędkość średnia i chwilowa są zawsze jednakowe w ruchu jednostajnym prostoliniowym, a w ruchu zmiennym nie jest to na ogół możliwe, bo prędkość chwilowa nie jest wtedy stała.

Prędkość średnia i chwilowa zawsze się od siebie różnią, bo są liczone za pomocą różnych wzorów.

Prędkość średnia i chwilowa są sobie równe, niezależnie od rodzaju ruchu.

Prędkość chwilowa jest zawsze większa od prękości średniej, bo wynika z dzielenia przyrostu drogi przez nieskończenie mały przyrost czasu.

Pytanie 2

Pewien ruch prostoliniowy ma równanie na drogę postaci:
s(t) = s0 + v0t - (1/2)at2. Co to za ruch?

Jednostajny,

jednostajnie przyspieszony,

jednostajnie opóźniony,

niejednostajnie przyspieszony?

Pytanie 3

Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu ma pewną postać funkcjonalną. Którą?

ad = v2r,

ad = v2/ r ,

ad = r/ v2,

ad = 1/ v2r .

Pytanie 4

Droga i długość wektora przemieszczenia to pojęcia fizyczne, które często są ze sobą mylone. Jako średnią szybkość z jaką droga s przebyta przez pewne ciało zmienia się w zależności od czasu t należy uznać iloraz przyrostu drogi Δs do czasu tego przyrostu Δt, czyli Δs/Δt. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń w tym przedmiocie jest poprawne.

W przypadku ruchu po linii prostej droga i długość wektora przemieszczenia są sobie równe. Stąd średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t może być równa 0.

Droga, w przeciwieństwie do długości wektora przemieszczenia jest niemalejącą funkcją czasu i dlatego średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t nie może być równa 0.

W przypadku ruchu po linii prostej droga i długość wektora przemieszczenia są sobie równe. Stąd średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t może być ujemna.

Droga, w przeciwieństwie do długości wektora przemieszczenia jest niemalejącą funkcją czasu i dlatego średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t nie może być ujemna.

Pytanie 5

Oto wykres zależności położenia od czasu dla pewnego ciała poruszającego się wzdłuż linii prostej. Jaką drogę przebyło to ciało i ile była równa średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t dla tego ruchu?

wykres zależności długości wektora przemieszczenia od czasu
s = 30 m i Δs/Δt = 1.50 m/s,

s = 15 m i Δs/Δt = 0.75 m/s,

s = 25 m i Δs/Δt = 1.25 m/s,

s = 20 m i Δs/Δt = 1.00 m/s.

Pytanie 6

Oto wykres zależności wartości wektora prędkosci chwilowej od czasu dla pewnego ciała. W którym przedziale czasu wartość przyspieszenia tego ciała była największa?

wykres zależności wartości wektora prędkości od czasu
A,

B,

C,

D?

Pytanie 7

Jaka jest wartość prędkości chwilowej ciała rzuconego poziomo i jaki jest jej kąt α nachylenia do poziomu?

v(t) = [(v0)2 + g2t2]1/2, α = - arctg(v0/gt);

v(t) = [(v0)2 + g2t2]1/2, α = - arctg(gt/v0);

v(t) = [(v0)2 - g2t2]1/2, α = - arctg(v0/gt);

v(t) = [(v0)2 - g2t2]1/2, α = - arctg(gt/v0).

Pytanie 8

Jaka jest wartość prędkości chwilowej ciała rzuconego ukośnie i jaki jest jej kąt α nachylenia do poziomu?

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα - gt)2]1/2, α = arctg[v0cosα/(v0sinα - gt))],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα + gt)2]1/2, α = arctg[v0cosα/(v0sinα + gt))],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα - gt)2]1/2, α = arctg[(v0sinα - gt)/v0cosα)],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα + gt)2]1/2, α = arctg[(v0sinα + gt)/v0cosα)].

Pytanie 9

Ile razy szybkość liniowa końca wskazówki minutowej zegara jest większa od szybkości liniowej końca wskazówki godzinowej, jeżeli wskazówka minutowa jest dłuższa o 20% tej drugiej?

14.4 razy,

14 razy,

12 razy,

1.2 ?

Pytanie 10

Pewien ruch prostoliniowy ma równanie na drogę postaci:
s(t) = s0 + v0t + (1/2)at2. Co to za ruch?

Jednostajny,

jednostajnie przyspieszony,

jednostajnie opóźniony,

niejednostajnie przyspieszony?