logo

Poziom średniozaawansowany - Praca, moc, energia

Pytanie 1

Nad pewnym ciałem wykonano pracę równą 0 J. Jaka może być tego przyczyna?

Siła działająca na to ciało była równa 0 N lub przemieszczenie ciała było równe 0 m lub siła była prostopadła do przemieszczenia.

Siła działająca na to ciało była równa 0 N lub przemieszczenie ciała było równe 0 m lub siła była równoległa do przemieszczenia.

Siła działająca na to ciało była równa 0 N i przemieszczenie ciała było równe 0 m i siła była prostopadła do przemieszczenia.

Siła działająca na to ciało była równa 0 N i przemieszczenie ciała było równe 0 m i siła była równoległa do przemieszczenia.

Pytanie 2

Ze wzoru na pracę fizyczną wynika, że praca ta może być dodatnia, ale może też być ujemna. Jak należy prawidłowo rozumieć ten fakt?

Praca ujemna oznacza, że jakaś siła zewnętrzna wykonuje pracę nad ciałem, natomiast znak dodatni oznacza, że ciało wykonuje pracę przeciwko jakiejś sile.

Znak ujemny pracy oznacza tylko tyle, że zwrot siły jest skierowany przeciwnie do zwrotu przesunięcia.

Praca dodatnia oznacza, że jakaś siła zewnętrzna wykonuje pracę nad ciałem, natomiast znak ujemny oznacza, że ciało wykonuje pracę przeciwko jakiejś sile.

Znak pracy nie ma interpretacji fizycznej.

Pytanie 3

Ciało porusza się ruchem zmiennym. Poniższy wykres przedstawia zależność wartości siły działającej na to ciało w zależności od jego przesunięcia. W którym przedziale nad ciałem wykonano największą pracę, jeżeli kąt α między wektorem siły, a wektorem przesunięcia był równy 30° w przedziale A, 45° w przedziale B, 60° w przedziale C oraz 90° w przedziale D?

wykres zależności przyspieszenia od przesunięcia
A,

B,

C,

D.

Pytanie 4

Oto wykres pracy wykonanej przez pewne ciało jako funkcji czasu. W którym z przedziałów moc tego urządzenia była największa?

wykres zależności pracy od czasu
A.

B.

C.

D.

Pytanie 5

Która z poniższych sił jest niezachowawcza?

Siła ciężkości.

Siła sprężystości.

Siła Coulomba.

Siła lepkości.

Pytanie 6

W którym z poniższych przypadków energia kinetyczna ciała jest największa?

Gdy ciało masie 10kg porusza się z prędkością o wartości 25m/s .

Gdy ciało masie 100g porusza się z prędkością o wartości 125km/h .

Gdy ciało masie 5dag porusza się z prędkością o wartości 200m/s .

Gdy ciało masie 0.5kg porusza się z prędkością o wartości 500km/h .

Pytanie 7

W którym z poniższych przypadków energia potencjalna ciężkości ciała jest największa? Przyjmij, że w granicach poniższych danych pole grawitacyjne wokół Ziemi jest jednorodne.

Gdy ciało o masie 5g znajduje się na wysokości 0.1km nad Ziemią.

Gdy ciało o masie 0.5kg znajduje się na wysokości 25m nad Ziemią.

Gdy ciało o masie 5kg znajduje się na wysokości 1m nad Ziemią.

Gdy ciało o masie 1tony znajduje się na wysokości 1cm nad Ziemią.

Pytanie 8

W którym z poniższych przypadków jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej?

Gdy sprężyna zegarka mechanicznego napędza balans.

Gdy wahadło zegarowe odmierza czas.

Gdy meteoroid spada na powierzchnię Księżyca dążąc do zderzenia z nim.

Gdy rakieta kosmiczna wznosi się po starcie z powierzchni Ziemi na przylądku Canaveral.