W jaki sposób nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki? - poziom podstawowy, część 1

zadanie nr VI.5, Bogdan Mendel, Janusz Mendel - Zbiór zadań z fizyki - kurs podstawowy, WSiP, Warszawa 1976

Światło latarni morskiej stojącej na wybrzeżu jest widoczne na morzu z odległości 15 mil morskich. Kuter rybacki znajduje się w odległości 22 km od latarni. Czy na kutrze widoczne jest jej światło?

Rozwiązanie

Jest to zadanie na przeliczanie jednostek. Musimy porównać ze sobą tą samą odległość raz wyrażoną w kilometrach, a drugi raz w milach morskich. Jeżeli poszukamy w różnych źródłach, to dowiemy się, że

1 mila morska = 1852 m. (1)

Łatwiej będzie zamienić, zgodnie ze wzorem (1), mile morskie na kilometry. W tym celu musimy wiedzieć ile jeden metr ma kilometrów? Skoro

1 km = 1000 m , (2)

to

1 m = 0,001 km. (3)

Tym samym mnożąc 1852 przez (3) otrzymujemy, że

1 mila morska = 1,852 km.

Stąd 15 mil morskich, to

15·1,852 km = 27,78 km. (4)

Skoro 22 km, to mniej niż 27,78 km, czyli 15 mil morskich zatem znamy już odpowiedź.

Odpowiedź: Tak, na kutrze jest widoczne światło latarni.